.
Krisztus tanúja - Luther élete - Horst Beintker

Krisztus tanúja - Luther élete - Horst Beintker

  • 16.00 lej
  • 11.20 lej

„Isten igéje a mi vigasztalásunk és erőnk! Ez a bizonyságtétel megállt négyszáz esztendővel ezelőtt, és megáll ma is. A keresztény egyházban Martin Luther mutatott rá legvilágosabban erre a kincsre, és ő igyekezett legbátrabban elvezetni hozzá a népeket.”

Ezekkel a szavakkal kezdte e kötet első magyar kiadásához írt előszavát Horst Beintker. A német nyelven 1955-ben megjelent könyvecskét 1959-ben vehették először kezükbe a magyar olvasók. Különösen is az ifjúság számára született ez a rövid, olvasmányos Luther-életrajz, velük szerette volna a szerző megismertetni a reformátor életét, pályafutását és a kort, amelyben élt.

Hisszük, hogy a mai fiatalok számára is erőt adhat, bátorító lehet Luther hitbeli kiállása és Istenre hagyatkozása; nekik is példát mutathat lelkiismeretessége, hivatástudata és kitartó ragaszkodása az igében felismert igazsághoz. Reméljük, hogy ez a kiadvány kedvet csinál majd Luther írásainak az olvasásához is, aki a hitnek olyan kérdéseit boncolgatta, amelyek ötszáz évvel később ugyanúgy foglalkoztatják a keresztényeket.

Az elmúlt hat évtizedben több kiadást is megért ez a kis füzet, és most egészen új alakban lép az olvasók elé. A Luther Kiadó a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Művészeti Szakgimnázium diákjai számára hirdetett pályázatot a kötet illusztrálására. A jobbnál jobb pályaművek közül Balog Laura munkáit választottuk ki közlésre, akinek rajzai reménységünk szerint még közelebb hozzák Luther személyét és gondolatait a mai fiatal olvasókhoz.


Oldalszám: 64 oldal
Címkék: Luther