Zarándok útja, A - John Bunyan

Zarándok útja, A - John Bunyan

  • John Bunyan
  • Koinónia
  • Raktáron
  • 45.00 lej

"Bunyan legfõbb mûvét A zarándok útját az angol irodalom klasszikus darabjaként tartják számon. Számos kiadást ért meg, több mint száz nyelvre lefordították. A két világháború között Szabadi Béla fordításában magyarul is megjelent, négyszer kiadták, de elavult nyelvezete miatt ez a fordítás mára már olvashatatlanná vált. A zarándok útja legújabb kiadását Jánosházy György fordításában kívánja az olvasók rendelkezésére bocsátani a kiadó. A marosvásárhelyi költõ és mûfordító, Shakespeare darabjainak kiváló fordítója Bunyan mûvének tolmácsolásakor ragaszkodott ugyan a szerzõ és a kor stílusához, viszont a mai magyar olvasó számára a lehetõ legolvasmányosabb fordításra törekedett. A kötetet egy bolgár képzõmûvész ikerpár, Magardich és Krikor Kassapian metszetei díszítik, melyek remekül visszaadják Bunyan korának hangulatát, ugyanakkor merészen újszerûek, modernek. Roger Sharrock, a Penguin kiadó szerkesztõje a könyv 1987-es angol kiadásának az elõszavában a következõket írja: ""300 éves létezése során A zarándok útja felülemelkedett a legtöbb faji és kulturális korláton, amelyek egy klasszikus népszerûségét általában korlátozni szokták. A nem-keresztény világ számára is ismertté vált, az iszlámon belüli vallásos individualizmus elterjedésekor mûvelt muzulmánok kezdték el olvasni, ugyanakkor olcsó missziós kiadványként az amerikai indiánokhoz és a Csendes-óceán szigetlakóihoz is eljutott. ... Egy tizenhetedik századi kálvinista leült traktátust írni, és megírta az egyetemes vallásos képzelet népi eposzát."""

Kapcsolodó termék(ek)