.
Biblia egyszerű fordítás  (EFO) - kék,  kristályos

Biblia egyszerű fordítás (EFO) - kék, kristályos

  • Biblia Liga
  • 14
  • 89.00 lej

A Nemzetközi Biblia Liga egyszerű, közérthető fordítású, 2012-ben kiadott Bibliája.

Ez a fordítás a Biblia eredeti nyelveinek alapján készült. Az Ószövetség esetében alapvetően azt a héber masszoréta szövegét követi, amely a Biblia Hebraica Stuttgartensia legutóbbi, 1984-es kiadásában található. Egyes helyeken utal a holt-tengeri tekercsek vagy a Szeptuaginta (LXX) egyes részeire, amelyek korábban keletkeztek, mint a ma ismert masszoréta szövegek.

Az Újszövetség esetében az a görög szöveg volt a forrás, amely a United Bible Societies által kiadott Greek New Testament 1993-as 4. revideált kiadásában, illetve a Nestle-Aland-féle Novum Testamentum Graece 1993-as 27. kiadásában található. Egyes esetekben - ha bibliakutatók újabb eredményei ezt indokolttá tették - eltér a fenti szövegektől, s erre a jegyzetekben utalnak is.

E Biblia fordítói igyekeztek egyszerű és természetes formába önteni az eredeti héber, illetve görög szöveg értelmét, hogy könnyen érthető legyen, és ne akadályozza, hanem segítse az olvasót a Biblia igazságának megértésében.

Ez az új magyar bibliafordítás az eredeti szöveg jelentését minél egyszerűbben és mai, hétköznapi magyar nyelven igyekszik tolmácsolni --- ezért nevezzük" egyszerű fordításnak" Ugyanakkor Isten üzenetét törekszik hűségesen és pontosan, a mai ember számára érthető módon közvetíteni. BibliaLiga kiadása